Gen niezgody ?

3D render of a medical background with DNA strands

  Gen niezgody ? Czy to co widzimy na zdjęciu obok jest naturalną koleją rzeczy, do której zobowiązuje nas przeszłość?  Czy może jest to spontaniczny  wybór na jaki decydujemy się w przypływie emocji? A może jedno nie wyklucza drugiego i w ciągu dalszym poprzestawiane mamy priorytety?                     … Continue reading Gen niezgody ?