O stronie

Witam serdecznie wszystkich na stronie, na której poważnie traktuje się tematykę patriotyzmu. 

 

 

Patriotyzm (łac. patria – ojczyzna, gr. patriotes) – postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęci ponoszenia za nią ofiar i gotowości do jej obrony. Charakteryzuje się przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, gotowością do pracy dla jej dobra i w razie potrzeby, poświęcenia dla niej własnego zdrowia lub nawet życia. Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycjikultury czy języka. Oparty jest na poczuciu więzi społecznejwspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością. źródło: wikipedia